Dane rejestrowe

Nazwa i siedziba: ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o. ul. Opolska 22/A225, 40-084 Katowice
KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000342310
Kapitał zakładowy: 20.000 PLN
Wpis na listę KRBR/PANA: Firma audytorska nr 3565
REGON 142139481
NIP 525-246-87-97

 

Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia