Obrót wierzytelnościami to usługa poza VAT, ale podlegająca opodatkowaniu PCC

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży nie stanowi wynagrodzenia za tego rodzaju usługę, lecz odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży, która jest uzależniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników. W konsekwencji, taka sprzedaż wierzytelności nie jest odpłatną usługą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług [VAT].

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie GFKL Financial Services AG (C-93/10). Powyższe orzeczenie może wywołać istotne skutki. Skoro opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno prawnych [PCC] podlegają co do zasady m. in. umowy sprzedaży praw majątkowych, z wyłączeniem jednak sytuacji, w których przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z podatku VAT, to uznanie, że nabycie portfela wierzytelności za cenę poniżej nominalnej, odzwierciedlającą jego rzeczywistą wartość, nie jest usługą w rozumieniu Dyrektywy VAT oznacza, że takie nabycia mogą być opodatkowane PCC. Oznacza to, że podatnicy mogą być zobligowani do zweryfikowania, czy poprawnie rozliczali VAT i PCC w przeszłości w odniesieniu do przeprowadzonych transakcji obrotu wierzytelnościami.

 

Departament Podatków ATAC

 

Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia
s