Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.

Badaniu za 2020 r. – w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup…Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki… Publikacje


Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia