Doradztwo podatkowe

Usługi świadczone przez Departament Doradztwa Podatkowego ATAC w poniższym zakresie obejmują:

  • dokonywanie podatkowej analizy zaistniałych stanów faktycznych
  • opiniowanie umów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz w zakresie bezpieczeństwa podatkowego
  • przygotowywanie umów pozwalających na osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych
  • tworzenie oraz wdrażanie mechanizmów umożliwiających minimalizowanie obciążeń podatkowych (optymalizacja podatkowa)

Usługi doradztwa podatkowego oferowane przez Departament Doradztwa Podatkowego ATAC są świadczone w formie doradztwa doraźnego (oferta w odpowiedzi na zapytanie Klienta) oraz w ramach stałej współpracy (umowa o stałą współpracę).

 

W zależności od zapotrzebowania Klientów usługi doradztwa podatkowego mogą być wykonywane poprzez:

  • przygotowywanie pisemnych opinii podatkowych
  • przygotowywanie krótkich porad podatkowych w formie elektronicznej
  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych
  • prowadzenie szkoleń podatkowych
  • udział w negocjacjach z kontrahentami

 

Na wszelkie pytanie dotyczące usług oferowanych przez Departament Doradztwa Podatkowego ATAC prosimy o kontakt na adres podatki@atac.com.pl

 

Dział Podatków i Usług Korporacyjnych
Tel. +48 22 37 97 630 wew. 3
Fax. +48 22 37 97 631
e- mail: podatki@atac.com.pl

 

Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia