Struktura ATAC

Zespół ds. audytu

Usługi audytu sprawozdań finansowych

  • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według Ustawy o rachunkowości
  • Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  • Śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

 

Zespół ATAC to specjaliści w zakresie audytu sprawozdań finansowych. Firma współpracuje z 5 biegłymi rewidentami, jak również z radcami prawnymi, adwokatami, specjalistami z dziedziny pozyskiwania funduszy europejskich oraz certyfikowanymi księgowymi. Dodatkowo eksperci ATAC ściśle współpracują z licznymi biegłymi rewidentami i specjalistami z różnych stron Polski.

 

Globalizacja gospodarki światowej, obserwowana również w Polsce spowodowała, że świadczone przez ekspertów ATAC usługi muszą być w pełni zrozumiałe dla międzynarodowych Klientów. W tym zakresie ATAC zapewnia obsługę w języku angielskim.
Podstawowym założeniem naszego podejścia jest głębokie zaangażowanie i merytoryczna wiedza naszych ekspertów. Bieżące poszerzanie i pogłębianie wiedzy zespołu realizowane przez liczne wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia są integralnym elementem naszej działalności.
Kwalifikacje, wiedza i doświadczenie naszego zespołu są gwarancją wysokiej jakości wykonywanej pracy.

 

Dział Audytu i Usług Poświadczających
Tel. +48 22 37 97 630 wew. 1
Fax. +48 22 37 97 631
e-mail: audyt@atac.com.pl

 

Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia