Badanie sprawozdania finansowego

Informacje zawarte w karcie informacyjnej zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do przygotowania oferty cenowej w zakresie usług audytorskich

Pobierz – Karta Klienta ATAC 2021

Klient (pełna nazwa firmy) *

Adres (ulica, kod, miasto, województwo) *

NIP *

Tel. *

Fax

E-mail *

WWW *

Termin złożenia oferty (data i godzina)

Imię i nazwisko osoby kontaktowej ws. oferty: *

Dane charakteryzujące wielkość danego przedsiębiorstwa (w tys. zł)


Stan na dzień 31.12. (rok poprzedni) Stan na dzień 31.12. (rok bieżący)
(przew. wykonanie)
Przychody ze sprzedaży
Przychody operacyjne
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Zobowiązania
Środki trwałe
Zapasy
Należności
Suma bilansowa
Zatrudnienie (ilość osób)Dane charakteryzujące dział księgowości

Ilość zatrudnionych osób*

Czy księgowość prowadzona jest tam gdzie siedziba firmy?Harmonogram i zakres prac (w zależności od potrzeb prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli)

Zakres prac Data przedłożenia sprawozdania do przeglądu/badania Preferowana data zakończenia prac audytorskich
Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z UOR/ MSSF*
Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z UOR/ MSSF*
Inne prace: Np. przegląd pakietów konsolidacyjnych

Czy spółka podlega badaniu obligatoryjnemu?

Raport i opinia w wersji polskiej /angielskiej ?

Poprzedni audytor

Bieżący doradca podatkowy?

Opinia (bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniem/ odmowa/odstąpienie)?

Data publikacji sprawozdania za ostatni rok


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu w celach informacyjnych, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie od ATAC informacji o dostępnych usługach dla przedsiębiorców (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. ze zm.)

Przepisz kod z obrazka:

captcha
 Publikacje


Copyright © 2014 A|T|A|C - Audytorzy i Parnerzy Spółka z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja CMS resMedia